COM ES FA UNA FONA
 
 
     

PRIMER PAS:

Materials necessaris : Corda de pita o similar, un pam de pell, un trinxet, fil i agulla.

 
     

SEGON PAS:

Tallar sis cordes amb una llargada d’uns cinc metres.

 
     
   
     

TERCER PAS:

Una vegada col·locades les cordes juntes, doblegarem per la meitat , i és on amb l’ajuda d’una pinça...

 
     
...començarem a fer uns 6 dits de trunyella de tres caps, que serviran per formar...  
     
...la baga on s’introdueix el dit.  
     
   
     

QUART PAS:

Ara ajuntarem les dues parts de fils i seguirem fent trunyella amb dotze fils agrupats de quatre en quatre.

 
     

CINQUÈ PAS:

Sa Fona ha de tenir una llargada de, aproximadament, una braçada. De tal manera que anirem fent trunyella fins arribar, més o manco, a sa mitja braçada.

 
     

SISÉ PAS:

Quan tenguem sa mesura adequada, començarem a fer la part d’enmig, que és on hi col·locarem sa pedra.

 
     
Dels dotze fils n’agafarem sis, amb els quals farem uns sis dits de trunyella...  
     
...fent el mateix amb els altres sis fils, de forma que ens quedin dos caps.  
     

SETÉ PAS:

Anirem fent les dues trunyelles que formeran la part d'enmig de la fona, que és on es posarà la pedra.

 
     

Les dues trunyelletes s'uniran altre vegada per així  poder començar a fer s'altre meitat de fona.

 
     
   
     

VUITÉ PAS:

Seguirem fent trunyella amb els dotze fils fins que aquesta part de sa fona sigui uns vuit dits més llarga que l’altre.

 
     
A mesura que anem acabant aquesta part de sa passetja convendrà anar tallant i buidant els fils a fi d'aconseguir que el cap sigui molt més prim.  
     

NOVÈ PAS:

Ja tenim sa Fona bàsica feta.

 
     
   
     

DESÉ PAS:

Amb fil i agulla , cosirem la pell a la zona on s’allotjarà la pedra. Aquesta pell protegirà la pita del desgast.

També es pot posar aquest tipus de protecció a la baga per on hem d'agafar sa passetja.

 
     
antonigenovart@hotmail.com   www.tourism-mallorca.com/foners