COM TIRAR AMB LA FONA
 

Advertència inicial :

La Fona es una arma, i com a tal el seu us entranya un cert risc, sobretot quan es emprada per mans inexpertes.

Mesures encaminades a limitar el risc:
Practicar el tir en zones allunyades ( aprox 200 metres)
Inicialment utilitzar pilotes de tennis.
Les persones que no estan tirant  s’han de protegir (al menys ses primeres vegades) d’alguna forma, com per exemple darrera un arbre o una paret.
 
     
   
     

Pas 1

Passarem el dit índex per l’anella de la fona.

 
     

Pas 2

Col·locarem la pedra, que ha d'èsser més o manco rodona, del tamany d’un ou.

L’elecció de la pedra i de la seva forma es molt important, ja que a la velocitat que surt, l’aire te molta influència sobre la trajectòria que adoptarà la pedra.

Insistim en que pels principiants es millor emprar una pilota de tennis.

 
     

Pas 3

Agafarem l’altre cap de la fona com es veu a la fotografia. Amb el dit índex passat per dintre de la anella i agafant l'altre cap de la fona amb el dit gros.

 
     

Pas 4

Posició de les cames:

Pels dretans : Avançar el peu esquerra i apuntar amb l’espatlla a la zona de tir.

Pels esquerrans: El peu que ha d’estar avançat es el dret.

 
     

Pas 5

Amb un petit impuls farem rodar la Fona per damunt del cap en el sentit de les agulles del rellotge. La rotació s’ha de fer amb la ma i el braó (no es tot el braç el que realitza el moviment).

 
     
   
     

Pas 6

Intentar mantenir correctament sa postura de ses cames.

Procurar concentrar-se en sa direcció on ha d'anar sa pedra.

 
     

Pas 7

Recordau que al principi es més important tirar sa pedra cap a un punt o una direcció determinada, que no voler-la tirar molt enfora.

Per apuntar correctament va molt bé ajudar-se de s'altre ma, dirigint-la cap al punt desitjat.

 
     

Pas 8

Ara arriba el moviment més complicat, el del llançament. Es tracta de llançar , com si no tenguéssim una fona a les mans, i amollar el cap de la fona al mateix temps. Aquí heu de tenir paciència, i provar-ho un bon grapat de vegades

 
     
   
     
 

Sobre l'estil no hi ha res escrit, cada un ho fa a la seva manera.

Provar d'adelentar una passa al tirar, també es pot adelantar la cadera...

És qüestió d'anar provant i practicant.

 
antonigenovart@hotmail.com   www.tourism-mallorca.com/foners