El Fil de Cosir

   
 

Fils d’origen natural (cotó) o sintètic emprat de forma esporàdica per cosir algunes parts de les peces obrades.

   

 

 
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013