L'Estam

   
 

Fil resultant de la fibra de llana que ha estat pentinada abans de la filatura. És emprat per brodar distints tipus d’obra de palma (senalles, maletes, bosses, etc.)

   

 

 
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013