Productes Sintètics

   
 

Es tracta bàsicament de substituts d’altres productes d’origen natural, com és el cas de la ràfia a les teles plàstiques emprades com a folre d’algunes de les peces (senalletes, etc.). La substitució és potenciada per raons econòmiques, manca dels productes naturals o facilitat de manipulació.

   

 

 
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013