El Sofre

   
 

Element no metàl·lic que pertany al grup dels calcògens. Les formes més importants d’ocurrència del sofre són els sulfurs, els sulfats i el sofre elemental. El diòxid o anhìdric sulfurós, resultant de la combustió del sofre, conegut ja pels primitius grecs i romans s’ha anat utilitzant durant els segles com a desinfectant i decolorant. En el cas de l’obra de palma, l’anhídric sulfurós provoca la decoloració dels brins i els donen mal·leabilitat.

   

 

 
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013