Els Colorants

   
 

Productes d’origen industrial emprats per al tenyiment dels brins de palma. Entre els més usats s’ha de destacar la fucsina, produïda per l’oxidació d’una mescla d’anilina i de toluïdines i que, dissolta, dóna un color vermell fosc. S’adquirien a les drogueries i procedien de fabricants estrangers (Bayer), encara que hi va haver intents de fabricació local específicament destinada al tenyiment de la palma (Unicolor).

   

 

 
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013