LA CISTELLERIA

 
 
A l’obra de palma conflueixen la cistelleria i la recol·lecció, dos dels fenòmens més arcaics que caracteritzen el gènere humà. Els pobles recol·lectors, primitius, han estat i són encara un dels estadis llunyans, previs a l’aparició de l’agricultura i l’artesania. El fenomen recol·lector –arrabassar les palmes dels garballons que creixen de forma espontània- té un origen pre-neolític i a Mallorca encara en queden vestigis, de cada dia més diluïts, però encara ara discernibles.
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013