CORDES I CORDATS

 
 
Finalment, podem parlar de les eines emprades en l’elaboració de cordes i cordats com d’una especialització de l’obra de palma. En aquest grup podem incorporar el ganivet i les agulles, emprades concretament en el cordat de cadires i tibulets, i la maça per picar brins per a la corda llenturada i el torcedor per a la corda.
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013