GRANERES I GRANERETES

 
 

A part de la cistelleria, la palma s’ha emprat per a l’elaboració de graneres i graneretes. Aquesta activitat ha suposat una major especialització i una configuració més precisa del taller com a element essencial en el procés de producció.

L’elaboració de graneres i graneretes ha implicat una relativa mecanització i l’existència d’una sèrie d’artilugis mínimament complicats.

Pel que fa a les eines, a part de les emprades a la cistelleria (agulles i cinta mètrica) apareixen el falçó de la paret, el puat i el fermador, a més de l’alena i les estisores.

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013