L'ESPORGINADOR

 
 

Eina consistent en una agulla de ferro, dotada de mànec de fusta a un dels seus extrems i una doble punta a l’extrem oposat, utilitzada per esporginar els brins de palma. S’emprava associat a un tros de fusta que es col·locava sobre el genoll de la persona que esporgina, mentre que s’estirava el bri que s’havia travessat amb les puntes de l’eina. 

Es tracta d’una eina actualment desapareguda i de la qual només ens resta el testimoni oral. Altres informadors atribueixen aquesta denominació al puat o pentinador.

 
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013