Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

BARXA

   
 

Descripció:

Recipient de forma el·líptica amb base naviforme. Vores eixamplades acabades amb una voreta. Dotat de dues anses petites de corda, reblides amb un viu de càrritx i brins, de forma semicircular i secció rodona.

   
 

Funció:

La barxa és utilitzada com a un mitjà de transport de les palmes des de la barquera fins al ranxo o a l’estenedor per tal d’evitar feixar-les.

   
 

Dimensions:

70 cm de llargària per a la base, 99 cm per a la boca i 45 cm d’alçada

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013