Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

BEACES

   
 

Descripció:

Estri conformat per dos recipients de forma tronco-cònica units per un dels seus costats superiors mitjançant una tira ampla de llatra. Els extrems oposats estan guarnits d’una petita ansa que serveix per tancar les beaces mitjançant un cordell que es ferma a la cinta central.

   
 

Funció:

Disposades sobre l’esquena d’una bístia de forma que quedi un recipient a cada costat de l’animal, tradicionalment s’han fet servir com a mitjà de transport de qualsevol casta de material.

   
 

Dimensions:

42 cm. de llargària per a la base de cada un dels recipients, 62 cm per a la boca, 20 cm d’amplària, 27 d’altària i 37 cm per a la tira de llatra.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013