Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

BRES

   
 

Descripció:

Recipient de forma el·líptica amb base ovalada i plana. Vores rectes. A un dels extrems el buc s’aixeca formant una capçalera. Dotat de dues anses petites de corda, de forma semicircular i secció rodona, fixades a la vora superior del buc.

   
 

Funció:

Espècie de llitet per a transportar-hi i dormir-hi els infants petits. És una peça que apareix a partir del moment en que l’obra de palma, després de 1939, s’inclou dins nous circuits comercials. Abans eren de jonc o de fusta.

   
 

Dimensions:

Oscil·len entre 32 i els 79 cm de llargària per a la boca i la base, els 43 i 53 cm d’amplada i una alçada entre els 17 i 23 cm per als peus del bres i els 26 i 15 cm per al cap.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013