Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

CAPELL

   
 

Descripció:

Objecte consistent en un trenat de llatra en forma de disc amb un receptacle de forma cònica o semiesfèrica a la seva part central. En alguns casos les ales tenen forma el·líptica. A l’interior duen un folre de roba. A la part inferior del ventall, alguns exemplars duen dues cordes de dos brins per fermar el capell.

   
 

Funció:

Per protegir-se del sol. Segurament els capells de llatra de 9 brins i cosida a mà foren utilitzats molt de temps abans. El seu considerable pes el degué fer un element difícil de portar. Més actual és el capell de 5 brins, ja que és menys pesat i amb les costures més planes.

   
 

Dimensions:

Entre els 35 i els 56 cm de Ø per 11 i 15 cm d’alçada.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013