Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

CLUCALLES O CLUCALES

   
 

Descripció:

Peça conformada per dos trenats en espiral de forma cònica. Ambdós s’uneixen per  un dels seus costats mitjançant una corda, alhora que estan proveïts d’una corda fixada a la vora exterior. A la part interior poden venir folrades de roba.

   
 

Funció:

S’utilitzen per tapar els ulls de les bísties que roden a les sínies, a l’era i als molins perquè no se maregin.

   
 

Dimensions:

Entre els 19 i 20 cm. de diàmetre per 13 a 17 cm. d’alçada.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013