Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

COFINET

   
 

Descripció:

Recipient de forma cilíndrica, base circular i plana. Vores rectes. El buc acaba amb una voreta amb viu de càrritx.

   
 

Funció:

Per guardar-hi els materials per cosir, tal com agulles, estisores, didal, rodets de fil, polleres, botons, etc.

   
 

Dimensions:

Entre els 15 i 16,5 cm de Ø de base i boca i una alçària entre els 6 i 7 cm.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013