Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

ESTORÍ

   
 

Descripció:

Objecte constituït per un trenat en forma el·líptica, guarnit de voreta, amb una petita ansa cosida a un dels seus extrems.

   
 

Funció:

Emprat principalment a l’hivern per col·locar-hi els peus damunt evitant d’aquesta manera el contacte amb el sòl i la frescor d’aquest.

   
 

Dimensions:

44,5 cm d’amplària per 68 cm de llargària.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013