Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

GRANERETA

   
 

Descripció:

Estri de fet a base de brins de les fulles de palma, cordats a fi de donar-li consistència i acabant amb un feix de brins a un dels seus extrems.

   
 

Funció:

S’utilitzen per netejar la pols, per emblanquinar les parets, etc.

   
 

Dimensions:

Variables. Entre els 20 cm i els 40 cm. de llargària.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013