Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

GRANERA

   
 

Descripció:

Estri consistent en una canya proveïda d’un feix de fulles de palma a un dels seus extrems.

   
 

Funció:

S’utilitzen per netejar el sòl de pols, brossa, etc.

   
 

Dimensions:

Entorn als 125 cm. de llargària.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013