Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

GRANERETA

   
 

Descripció:

Estri consistent en un feix d’esporgins de palma, lligats en una de les seves meitats, tot conformant un mànec.

   
 

Funció:

S’utilitzen bàsicament per emblanquinar les parets de calç, encara que també s’usa a la construcció i per netejar la llar del foc, etc.

   
 

Dimensions:

Entorn als 30 cm. de llargària.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013