Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

MALETA

   
 

Descripció:

Recipient en forma prismàtica, base rectangular i plana i vores rectes. El buc, a la seva part superior, s’aplega donant lloc a una tapadora de forma carenada, que s’obre per la seva aresta. El buc acaba amb una voreta reblida amb un viu de càrritx, visible únicament a l’aresta de la tapadora i guarnida de dos botons i dues ansetes de dos brins que permeten tancar-la. Està dotat de dues anses mitjanes fetes amb corda llenturada.

   
 

Funció:

La pròpia d’una bossa de passeig.

   
 

Dimensions:

38,5 cm de base, 33 cm de boca i 21 cm d’amplària per 24 cm d’alçària.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013