Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

MOTXILLA

   
 

Descripció:

Recipient de forma lenticular constituït per dos trenats en espiral en forma de disc, units pel seu perímetre i deixant una obertura a la part superior. Un dels dos discs, a la seva part central, està proveït de quatre petites anses de corda de dos brins i secció circular i una altra, fixada a la voreta, centrada enmig de la boca.

   
 

Funció:

S’utilitzen per transportar els queviures per la muntanyia.

   
 

Dimensions:

60 cm. de diàmetre.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013