Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

PANERA

   
 

Descripció:

Recipient de forma tronco-cònica invertida, base circular i plana. Vores eixamplades. Dotat d’una ansa de corda de llargària mitjana, forma semicircular i secció rodona fixada sobre la vora. Dotat d’una tapadora circular de forma lleugerament cònica que es fitxa a l’ansa amb un cordellí. la decoració es limita a una voreta gruixada reblida d’esporgins sobre la penúltima volta del buc. La tapadora està guarnida d’una voreta similar a la seva darrera volta.

   
 

Funció:

Per guardar-hi el pa, fruita, etc.

   
 

Dimensions:

Entre els 14 i 22 cm de Ø de base per 13 i 22 cm d’alçada i 19 i 25 de Ø de boca. D’acord amb les dimensions de la boca, les de la tapadora oscil·len entre els 21 i els 28.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013