Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

PAPERERA

   
 

Descripció:

Recipient de forma tronco-cònica invertida, base circular i plana. Tant la vora del buc com la línia d’unió entre aquest i la base estan guarnides d’una voreta amb un viu de càrritx.

   
 

Funció:

Com a dipòsit de papers i altres deixalles.

   
 

Dimensions:

22 cm de Ø per a la base, 32 cm de Ø per a la boca i una altària de 29,5 cm.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013