Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

SARRIA

   
 

Descripció:

Recipient en forma el·líptica amb base navi-forme. Vores constrictes acabades amb una voreta. Dotat de dues anses petites de corda reblides amb un viu de càrritx i brins, de forma semicircular i secció rodona fixades al llarg del buc.

   
 

Funció:

És utilitzada com a mitjà de transport. Posada de través damunt d’una bístia, ha estat utilitzada per traginar les coses més diverses, com fruita, verdures, aviram, terra, herba, fems, etc.

   
 

Dimensions:

100 cm de Ø de llargària per a la base, 75 cm de Ø per a la boca i 50 cm d’alçada.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013