Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

SENALLA

   
 

Descripció:

Recipient de forma cilíndrica, base circular i plana, vores eixamplades i guarnit de dues anses petites de corda reforçades amb un viu de càrritx o bri de palma i fixades a la voreta del buc reblida, també, amb un viu de càrritx.

   
 

Funció:

Per traginar qualsevol tipus de material, des de productes de fora vila fins a materials de construcció.

   
 

Dimensions:

Oscil·len entre els 42 i 50 cm de Ø de boca, els 46 i 28 cm. de base i els 18 i 23 cm. d’alçada.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013