Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

SENALLETA

   
 

Descripció:

Recipient de forma prismàtica, base plana i ovalada. Vores eixamplades. pel que fa a les anses ens trobam amb una doble variant: la llargària i la forma de subjecció al buc. Les dimensions poden agrupar-se en el que fins ara hem denominat curtes, mitjanes i llargues. Algunes de les peces presenten decoració a la voreta mitjançant brins tenyits alternant el color verd i vermell o vermell i blanc. 

   
 

Funció:

És la senalleta utilitzada bàsicament per anar a comprar.

   
 

Dimensions:

Entre els 29 i 48 cm de llargària de base, els 33 i 58,5 cm de boca i els 15,5 i 31 cm d’altària.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013