Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

SENALLA D'AGULLES O ESTAMERA

   
 

Descripció:

Recipient en forma prismàtica, base plana i ovalada. Vores eixamplades. Dotada de dues anses de sotet de llargària mitjana fetes de corda llenturada fixades a la voreta. Està decorada amb un cordellí de cuquet blanc, cosit a la darrera volta del buc tot formant una línia ondulada.

   
 

Funció:

Serveix per guardar la feina d’estam: llana i agulles per fer calça. La forma allargada d’aquestes agulles és la que condiciona la forma de la senalleta.

   
 

Dimensions:

Entorn als 37,5 cm de base i els 40 cm de boca, per 20 cm d’amplària i els 10,5 cm d’altària.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013