Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

SENDERÓ

   
 

Descripció:

Recipient de forma semiesfèrica, base circular, vores indiferenciades, i cobert per una xarxa de fil de cànem fixada entorn al Ø de la boca.

   
 

Funció:

És una peça emprada pels caçadors per transportar la fura quan es va de caça.

   
 

Dimensions:

31 cm de Ø de la base, 27 cm de Ø de boca per 7 cm d’alçada. La xarxa estesa té una llargària de 45 cm.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013