Barxa Beaces Bombonera Bres Capell Cistella C.Coberts Clucalles Cofinet Cove Esportí  
Estorí Estormia Granderetes Granera Granereta Llenyer Llevadors Maleta Morrió Motxilla Panera  
Paperera Perdiuera Sàrria Senalla S.Puatera S.Tapada Senalleta S. d'Agulles S. de Color Senderó Trava  
 
 

TRAVA

   
 

Descripció:

Estri consistent en una corda de palma de 37 cm de llargària en una doble baga, una d’elles guarnida amb un nus, a cada un dels extrems, conformant els anomenats travons.

   
 

Funció:

Lligar dues cames d’un animal –especialment ovelles o cabres- per impedir que corri o salti.

   
 

Dimensions:

Uns 37 cm de llargària.

 

 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013