El Garballó

 
 

El garballó, Chamaerops humilis L., és una palmera de tronc generalment poc elevat. Les mesures oscil·len entre els exemplars petits amb fulles que pareixen sortir directament del terra a exemplars vells amb troncs que poden arribar fins als 5 i 6 m d’alçada. Tot i així, es considera un arbre nan, però al cap i a la fi, un arbre.Les fulles palmatiformes (en forma de ventall), tenen de 12 a 25 segments plegats, longitudinalment, i els pecíols comprimits guarnits d’agullons. L’espàdix dret pot fer de 25 a 40 cm i presenta dues espates més o menys soldades a la base i, en algunes ocasions, dues de secundàries més amunt.

Les flors són polígames (flors unisexuals masculines i femenines), dioiques (flors masculines sobre un peu i les femenines sobre un altre) i de color groc. Les flors masculines tenen de 6 a 9 estams de filament curt i les femenines amb un únic pistil trilocular i amb un primordi seminal a cada cavitat. Més endavant, dos dels primordis degeneren, raó per la qual els dàtils tenen una sola llavor. la floració es produeix durant el mes de març.

Els dàtils són fruits del tipus anomenats baies. Són unispermes (d’una sola llavor), de color vermellós fosc i en forma el·lipsoïdal, d’uns dos centímetres de llarg.

 
   
Descripció Botànica:
Divisió: Espermatofita
Subdivisió: Angiosperma
Classe: Monocotiledònia
Subclasse: Arecidal (=Espadicifloral)
Ordre: Areclas (=Principes)
Família: Palmàcia (=Arecàcia)
Gènere: Chamaerops
Espècie: Chamaerops humilis
 
 
 
     
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013