La Recol·lecció

 

La recol·lecció de les palmes es fa exclusivament durant el mes de juliol i preferiblement dins els primers quinze dies. És en aquest moment, quan la fulla encara és tendra però suficientment assolellada, està a punta per ser arrabassada.

 

Antigament les palmes s’arrabassaven a mà. L’home s’embenava els dits per evitar les punyides de les pues, i degué ser cap a finals dels segle XIX o principis del XX quan s’introduí la utilització d’unes estenalles de configuració i maneig especials que facilitaren en gran part la tasca.

 
 
 

La utilització d’aquestes estenalles, a més d’alleugerir la tasca, també la va fer més ràpida i ben feta: les palmes arrabassades amb la mà sempre s’esqueixaven.

 

Amb la mà esquerra s’agafa, per l’extrem superior, la palma que es vol arrabassar i amb l’altra es col·loquen les estenalles a l’extrem inferior. Tota la força necessària per arrabassar-la serà exercida per la columna vertebral de l’arrabassador gràcies al funcionament de les estenalles.

 

Normalment a cada garballó se li poden arrabassar dues o tres palmes, i s’hi duu molt força quatre o cinc.

 
     
Una vegada arrabassades totes les palmes hi ha que assolellar-les. L’estenedor ha de ser preferiblement de terreny de macada, i millor si duu pendent perquè si plou ni la terra embruta tant les palmes ni l’aigua s’embassa. Ha d’estar també situat en un lloc ben assolellat i orejat preferiblement orientat cap a ponent per aprofitar el sol de l’horabaixa.
 
     
Les palmes es mantenen esteses de 20 a 23 dies i cada 6 o 7 dies s’han de girar amb un falçó o una falç a fi que se sequin bé.  Les palmes seques es minven la meitat. La dita popular estableix que per Sant Salvador (7 d’agost) totes les palmes s’han d’haver entrat, com a límit màxim es fixa la festa de Sant Roc (16 d’agost), entre aquestes dues dates solia fer una ploguda forta, a més de cada dia la nit s’allarga i la rosada banya les palmes.
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013