L'ENSOFRAT

 

El primer pas a realitzar és preparar l’ensofrada, és a dir, preparar les palmes en quantitat suficient segons la capacitat de l’ensofrador. Una vegada que les palmes són retirades de l’estenedor i duites cap al poble, es col·loquen normalment al porxo, ja que és un lloc fresc i orejat. A més, com més poc es toquin fins a l’hora de dur-les a l’ensofrador millor.

S’amaren les palmes amb aigua, alguns ho fan amb aigua i lleixiu, i desprès d’espolsar-les l’aigua es col·loquen dins l’ensofrador en sentit transversal als travessers de canya. Seguidament s’ha de preparar el sofre i es posa dins una llauna resistent al foc sobre el que es col·locarà. Quan és calent i comença a fer fum ja es pot retirar.

S’extreu la llauna del foc amb unes esmolles i es col·loca dins l’ensofrador pel forat inferior i s’empeny fins a situar-la enmig. Es tapa l’ensofrador amb la tapadora ben ajustada, i el forat per on s’ha introduït el sofre, amb una espècie de tap de roba i es conserva tapat durant un temps. Tot el procés sol durar de vuit a deu dies, encara que altres informadors consideren que en tres dies la palma ja ha adquirit les característiques desitjades.

Amb el sofre, les palmes augmenten la blancor que han anat agafant a l’estenedor amb el sol, a més es suavitzen i tornen més flexibles sense perdre la seva resistència.

Una vegada tretes es procedeix a la seva classificació en tres grups, segons la seva qualitat; cada un dels grups es destinarà a l’elaboració d’un determinat tipus de llatra.

 
Ensofradors situats sota el llit d'una escala
   
     
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013