EL TENYIMENT DELS BRINS

 
Una part dels brins, una vegada ensofrats, són sotmesos a un procés de tenyit per a més tard ser emprats com elements decoratius. La tenyida consisteix a introduir els manats de brins, mitjançant unes esmolles, dins una greixonera de test on hi bull un líquid obtingut de la mescla d’aigua amb colorant. Una vegada els brins han adquirit el color desitjat, normalment un parell de minuts basten, es treuen de la greixonera i s’estenen fins que són secs.
 
     
Els color emprats són el vermell, el verd i el blau i amb menys quantitat el groc i el negre, així com totes les tonalitats que d’aquests es poden obtenir. les variacions en el to del color s’obtenen augmentant o disminuint el temps de tenyiment.
 
     
La ràfia, matèria també utilitzada per a la decoració, segueix el mateix procés per ser tenyida, únicament varia la duració del procés, ja que necessita menys temps de ser al foc i més de secat.
 
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013