EMBRINAR PALMES

 
Aquesta tasca consisteix a separar les fulles de la palma. Com bé expliquen J.Sureda i J.Morey, “aquestes fulles estan afegides una amb l’altra pels seus costats com si estassin plegades fent doblecs. Estesa la palma, hom observa que un doblec uneix els dos brins a tot el llarg del seu lateral: és el doblec enconat, mentre que l’altre doblec uneix els dos brins en una distància d’aproximadament mig forc: seria el doblec esquener. L’esquerra la sosté i la dreta fa la feina. El plec bombat o curt es desfà totalmentestirant els dos brins un amb cada mà i en direcció oposada. El plec enconat es desfà en poc temps. En el primer temps s’introdueix el dit polze dins el plec i es manté així, mentre, alternadament, es procedeix a separar un altre plec curt i a introduir el dit polze dins un altre plec llarg i així successivament. En arribar a l’altre extrem, separats tots els plecs curts, el dit polze està introduït dins tot els doblecs llargs i aleshores, segon temps, es pressiona el dit cap a les puntes de la palma i d’una sola vegada s’acaben d’obrir tots els seus brins a lloure units únicament al tronc en el punt d’arrencada de tota la rama o conjunt de brins”.
 
     

La tasca següent serà la de seleccionar les pales i fer els brins. De les palmes hom en fa tres caramulls, segons la llargària i el color. Cada un dels tipus es destinarà a l’elaboració d’una determinada casta de peces: les més blanques per a l’obra fina i les més obscures per a les peces de la pagesia, graneres i graneretes.

Fer els brins, que és la passa següent, consisteix a igualar l’amplària totes i cada una de les fulles de la palma que prèviament s’han embrinat. Per això es fa servir un ganivet, la punta del qual traspassa totes les fulles de la palma i les talla de forma longitudinal, tot separant el nervi del plec que constituirà els denominats esporgins. L’amplària dels brins ve determinada per l’ús que se’n vulgui fer i les peces a les quals van destinats.

 
     
     
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013