Descripció geogràfica

El terme de Sant Llorenç des Cardassar, situat al nord-est de l'illa, limita amb els de Manacor, Petra, Artà i Son Servera. Amb una superfície de 82,1 km², és el 15è més extens de l'illa

El terme té 5.282 habitants segons dades del cens de 1996, i és el 20è en importància de Mallorca. Els principal nuclis de població, a més de Sant Llorenç, són el de Son Carrió i, a vorera de mar Son Moro, Sa Coma i S'Illot