Les unitats de paisatge del terme

Als límits municipals de Sant Llorenç des Cardassar coincideixen en la seva majoria amb la conca del torrent de ca n'Amer, el que li confereix una notòria unitat física. De fet, dels 76 km² de la conca d'aquest torrent, 58,4  km² pertanyen al municipi. És a dir, més del 75% de la conca és llorencina, i més del 70% del terme aboca aigües a aquest torrent

Al llarg del municipi es pot establir una distinció entre tres tipus de paisatges: els que pertanyen a les serres de Llevant, les àrees litorals i la resta del terme, marcada per una alternança de planes i valls