Les serres de Llevant

La part nordoriental del terme de Sant Llorenç és un territori sensiblement muntanyós y forma part de les serres de Llevant, conjunt de relleus que s'estenen des de Cabrera fins a Artà

El punt culminant del terme és el Puigd'Alpara (487 m), situat a l'extrem nord i separat de la resta de serres del municipi per la clotada d'Infern - sa Begura. El puig d'Alpara connecta amb el puig d'Infern o des Pou Colomer (349 m) al sud i amb les muntanyes de sa Carbonera ja dins Artà

 

 
     
El segon indret més elevat és el puig de Calicant. El seu cim, conegut com es Telegrafet, s'enlaira fins als 476 m i enllaça cap a l'est amb tota una sèrie de cims menors -puig d'en Tart (419 m), turó de sa Moixeta (414 m), puig de ses Llenques (412 m), muntanya de Son Llulls (391 m) i muntanyeta de Son Llulls (336 m).
 
Amb una disposició paral·lela a les muntanyes abans esmentades hi ha una altra alineació, més breu, que arrenca al Pa de Nadal de Calicant (218 m), la Muntanyeta de Tènger (229 m) i continua pel puig de na València, o moleta de Calicant (218 m), la Muntanyeta de Tènger (293 m) i culmina al puig de Ses Voltes (418), més conegut com es Telègraf
 
   
Una altra àrea muntanyosa remarcable és la constituïda pel Puigde s'Esquerda o muntanya des Tresor (382 m)
 

Els cims dels relleus de la part nord del terme que fins ara s'han enumerat presenten punts culminants relativament planers, això va permetre, temps enrera, la presència de sementers i rotes.

El llindar del terme amb Son Servera està constituït per les muntanyes de Pocafarina , amb puigs que culminen en puntes agudes, com són el de ses Fites (353 m) i la Penya des Corb (354 m). Aquesta serralada, a través del collet de Sa Punta, enllaça amb el Puig de sa Font (202 m), prop de la mar

 
A l sud del terme hi ha alguns cims aïllats, com el puig de Ses Talaies (184 m), el Puig de Son Puça (152 m) i el puig de Son Manxo (141 m)