Planes i valls

La part del terme no compresa a les serres de Llevant o al litoral és un mosaic paisatgístic de planes i valls.

Les majors extensions sense relleu es localitzen als sectors costaners, concretament a l'àrea de Son Moro (amb un suau desnivell cap a la mar) i a la reraplatja de Sa Coma (ocupant l'antic prat). Terra endins, hi ha sectors amb àmplies valls al pla de Sa Grua - Son Cabrer i, seguint per la vall del torrent de Ca n'Amer , al tram comprès entre Sant Llorenç i Son Carrió.

 

 
     
 
En el cas de les valls, trobam alguns comellars de notable desenvolupament, en la configuració dels quals hi ha intervingut notòriament l'acció fluvial. En aquest sentit, és prou original la vall per la qual el torrent de Ses Planes arriba fins al nucli urbà, tot aprofitant un conjunt de falles entre el puig de Ses Voltes - puig Negre i s'Esquerda . És igualment notòria l'entalladura que produeix el torrent de Ca n'Amer al seu darrer tram, quan funciona com a llindar amb el terme de Manacor.
 
 
 
 
A més de les valls esmentades, s'han de ressenyar alguns altres casos, com el llarg comellar de Calicant i l'enclotada per què discorre el regueró de la font de Tènger en el sector dels horts de Balafi.
 
 
 
 
Per finalitzar aquesta descripció d'algunes de les morfologies més notòries del terme, cal esmentar el paisatge del sector de Sa Begura - Infern , àmplia vall enclotada entre els majors relleus del terme, on l'erosió sobre els materials relativament blans ha creat una successió de comellars i turons suaus. Aquest fet ha donat pas a un tipus de relleu present a escassos indrets de Mallorca, tots ells a les serres de Llevant.