Cova de l'homenet

     
 

 

Jaciments Arqueològics

A l'actual terme municipal de Sant Llorenç hi ha documentats 77 jaciments arqueològics. De l'època pretalaiòtica es poden esmentar, entre d'altres les coves de Ca n'Amer, Sa Coma, Ca s'Hereu, Infern Vell, Pou Colomer Vell, Sa Real, Can Roig i Torre Nova. De l'època talaiòtica, els talaiots de Calicant, Can Tafal, Sa Coma (Na Pol), Ses Planes, Son Barbot, Son Negre, Sa Talaia, Ses Toltes, Sa Vaca i Ses Voltes. D'aquest període hi ha, també diversos poblats com el de Sa Blanquera, Calicant, Sa Real, Son Puça i Ses Talaies, i el jaciment talaiòtic de S'Illot.

 

 
     

Talaiot d'Es Castellot

  Les restes de la basílica paleocristiana de Son Peretó, tot i estar situada al terme municipal de Manacor, es troben a pocs quilòmetres del nucli urbà de Sant Llorenç. La presència d'un lloc de culte d'aquestes característiques fa pensar en l'existència d'una població significativa a la zona durant la dominació romana i els períodes posteriors fins a la conquesta musulmana.  
 
"Es Castellot" es troba en un estat de total  abandomanent, com, per desgràcia, es troben la majoria dels talaiots