Ses Sitges

     
 

 

Ses Sitges

Ses Sitges, propietat que l'any 1510 Pere de Santjoan establí a Pere Sitges -d'on li ve el nom- a principis del segle XVIII formava part, de la mateixa manera que Llucamar, Tènger, Calicant i Sa  Real, de les nombroses propietats del senyor Miquel Ballester Fuster Santmartí Térmens Olesa de Togores, comte d'Aiamans.

Ses Siges és la casa natal del més il·lustre dels llorencins: mossèn Salvador Galmés i Sanxo.

 

 
     
   
  A l'any 1984 s'inicià a Ses Sitges una experiència didàctica que possibilitaria el naixement de la primera granja escola de les Illes Balears.  
   

La paret dels alaroners

 

Just passada la camada de ses Sitges, a mà esquerra, es destria una paret seca alta, dreta i ben feta. Fins el punt que té nom propi, és la paret dels alaroners que indica la procedència dels parededors. Es va aixecar fa més de cent anys.

 

Just al davant es poden veure dues muntanyes. La que està més a l'esquerra és la de Calicant (476 metres) i la que hi ha més a la dreta la de Ses Voltes o es Telègraf (418 metres).