Calicant

     
 

 

Calicant - Son Llull - Sa Talaia

Seguirem dret i sortirem provisionalment del terme. La carretera volta la muntanya de Calicant passant vora les cases de Son Mesquida Vell, Son Mesquida Nou, So n'Alegre (amb un excel·lent aljub entre alzines), Sos Ferrers amb les palmeres àrabs de benvinguda, fins que, a poc més de vuit quilòmetres del punt de partida, tornam entrar en el terme municipal.

 

 
     
 
 
La volta ens haurà permès fruir d'excel·lents vistes del Pla i de la badia d'Alcúdia, i d'un llunyà i esquerp puig de Ferrutx i d'un immens puig d'Alpara (487 metres) que gairebé omple l'horitzó.
 
 

Ses Bitlles

 
Passat un quilòmetre arribarem a una camada a mà dreta que, passa per ses Bitles i ens porta a Son Llulls, a la falda, banda de tramuntana del puig del mateix nom.
 
 

Son Llulls

 
La cavalleria dels Llull, que primer fou de la família Burguet, comprenia un ample territori que limitava amb s'Alma, Son Vives, Llucamar, Sa Real, Tènger, Calicant, etc. És a dir, comprenia les conegudes possessions de Son Llulls, es Pou Colomer, sa Talaia, sa Carbonera, sa Begura, ses Planes, ses Voltes.
 
     
  En el segle XV fou adquirida per Joan Ballester, secretari reial, i amb el temps derivaria al marques Desbrull. És a dir si, com havíem assenyalat abans la majoria de terres de la banda de ponent del terme pertanyien al comte d'Aiamans, la banda septentrional fou propietat del marques Desbrull.  
   

Pou Colomer

 
Prop de Son Llulls, a mà esquerra i abans d'arribar a les cases des Pou Colomer hi ha el camí que ens portarà al pou que dóna nom a la finca i a Sa Talaia que ens ofereix una excel·lent panoràmica de la part més septentrional de l'Illa.
 
   
 
A deu quilòmetres del punt de partida trobam el camí de les cases d'Infern a mà dreta, al davant el puig d'Alpara majestuós i omnipresent, i a la falda del puig, les cases de Sa Carbonera, on també es troba un gran aljub. Un entorn físic que mossèn Galmés va descriure a la dramàtica contarella "El garriguer d'Infern".
 
   

Sa Talaia

 
Des d'aquí estant, la muntanya de Calicant, amb un talaiot al seu cim, ens mostra un nou i desconegut perfil. Passats dos quilòmetres i deixant a l'esquerra el puig d'Alpara, hem de voltar a mà dreta cercant les cases de Sa Begura. Baixes i esteses, com les velles de Calicant i com les de Llucamar mostren les possibilitats d'un entorn agrest.
 
   
 
Des de Sa Begura, entre muntanyes i turons, es veu bona part de la vall que conforma el terme. Just la serralada de s'Esquerda, que també acull un talaiot en el seu cim, que ara ens mostra el vessant que rep els vents i les pluges de tramuntana, ens impedeix que la vista pugui seguir tot el camí que recorre el torrent fins arribar a la mar.
 
   
 
Tirant per avall, deixarem a mà dreta ca n'Antoni de s'Hort i les camades que porten als diversos Son Llullets. Entram en l'anomenat pla de Menorca, on unes canyes ens indiquen la situació del pou del mateix nom.
 
     
 
Els flaires i la vegetació mostren que ens trobam al bell mig de l'hort de Sa Begura. Passarem arran de les cases de l'hort, ara convertides en centre d'agroturisme i que disposa d'una sínia de dos nivells. Arribarem fins al majestuós eucaliptus que hi ha vora del camí, per fer una aturadeta.