Canyar

     
 

 

Ses Planes

L'eucaliptus, si fa no fa, assenyala una cruïlla de vessants d'aigua i l'inici del torrent de Ses Planes que durant anys ha condicionat la vida de la col·lectivitat. De tramuntana ens arriba una síquia que arreplega les aigües de part de Son Llulls, dels Son Llullets, d'Infern i de sa Begura. De la banda de llevant ens arriba el xaragall de part de Sa Begura per la font de Sa Roca. Més a la banda de xaloc, l'aigua més torta, la que prové de la font d'en Remena. Aquella font que sol brollar abans de ploure, que serveix aigua tot l'estiu i que, degudament canalitzada, proporcionava suficient força motriu com per moure les pales del molí d'aigua, es troba dins Ses Planes. El molí en el centre de l'hort del mateix nom fou valorat en els estims de 1578 en 250 lliures i també es troba referenciat en el plet partioner de l'any 1580 entre els senyor de Ses Planes i Sa Real.

 

 
     
 
 
El verd de les canyes ens indiquen l'existència de l'aigua i el llit del torrent que, en tornar-se besar amb el camí (a uns quinze quilòmetres del punt de partida), conformava, fins fa poc, un bassal, amb piques per a rentar la roba i abeurar el bestiar, que rebia el nom de Gorg de Ses Planes.
 
     
 
El bassal ja no hi és, però resta el nom. I l'aire, la vegetació i els ocells ens indiquen l'existència d'una zona humida. Ja fa temps que no s'hi veuen pescadors d'anguiles, ni tortugues, ni polles d'aigua.
 
 

Casa de Ses Planes

 
Passant una dolça i llarga corba amb un coster de garriga a l'esquerra i la torrentera amb terres de cultiu a la dreta -el jaç dels bous- arribam a un pi que ens indica la camada que ens portarà a les cases de Ses Planes (997 quarterades a l'any 1860, segons l'Arxiduc) i a les de Sa Ferrissa i Sa Vinyassa. Un camí que, també, ens podria portar fins a s'Alma i Artà.
 
     
 
Des d'aquí estant, es veu de prop la serralada de s'Esquerda, amb la penya del Migdia al centre.