Ses Voltes

     
 

 

Ses Voltes

Just una mica més avall, el torrent de ses Planes rep les aigües del torrent de s'Arboçar que, al voltar la penya d' en Picot també rep aquest nom. A l'indret de la bifurcació dels torrents, una mica acaramullat i fitorat per una torre metàl·lica d'electricitat, hi ha el Castellot de Na Perdiu, situat al pla del mateix nom.

 

 
     
 
  És un talaiot que es singularitza per tenir comunicació -diuen- amb una cova que el destria a la banda de ponent del turó, poc abans d'arribar a Can Pistola.  
     
 
El camí segueix la torrentera i a mà dreta, ens apareixen les cases de Ses Voltes, possessió ja documentada l'any 1661 com a propietat del senyor Jeroni Ballester de Togores, canonge de la Seu. Rera les cases, el puig de Ses Voltes, o també es Telègraf. Al seu cim, vora els penya-segats que miren a migjorn, s'hi troba una colònia de l'endemisme estepa joana (Hypericum balearicum), fet que es repeteix a la part oriental del puig des Tresor.
 
     
 
Aquesta unió de camí i torrentera va des del Gorg fins a Ses Voltes. En temps de pluja i fang, anys enrera, aïllava, a vegades, les possessions més altes del terme i les obligava a cercar camins alternatius -per sa Calobra per exemple- o cercar altres punts de missa i avituallament -Artà o Manacor-.