Estació del Tren a Sant Llorenç

     
 

 

El Tren

Per fer el tram meridional de l'itinerari ens tornarem a situar sobre el pont del torrent, però aquesta vegada a la banda de llevant just sota l'antiga estació del tren. A la carretera de Son Carrió. En aquest punt el torrent de Ses Planes també ha arreplegat les aigües del torrent de Sa Blanquera que, a la vegada havia incorporat el torrent de Son Cabrer.

 

 
     
 
 
La via del tren ens acompanyarà un tros de recorregut. No es pot deixar de banda la importància del ferrocarril per a l'economia local. Proporcionà molts de jornals en el moment de la construcció, abans de l'any 1921 en que s'inaugurà el tram Manacor-Artà.
 
     
 
Jornals de "de sol a sol després d'una hora de camí a peu i a dues pessetes" -segons l'amo en Rafel "Mitjanada"- que en gran part es convertirien en quarterades que més envant haurien d'aportar ametles i més quarterades i després per possibilitar una comunicació de persones i mercaderies, abans inimaginable.
 
 

Escalonada de l'Estació

 
Tot el que volta el tren disposa d'una estètica singular, les estacions, els ponts, les casetes d'eines... s'identifiquen de seguida. La pedra viva vista n'és un element important. No és estrany doncs que el treball a la via servís, també, per redescobrir i valorar les persones que dominaren l'art de la pedra en la construcció, com és ara el cas de mestre Guillem Ferrer Ferrer.
 
   

El pont del Tren

 
Havent passat per davall el segon pont, a un quilòmetre del punt inicial, trobam, a mà dreta, el camí que ens pot portar a les cases velles de Son Pont on, quan encara pertanyia a Monseriu, hi va néixer el pintor Miquel Pont. L'absència d'arbres en el pla que hi ha davant les cases ens indica la fertilitat de la terra.