Son Berga

     
 

 

Son Berga

Seguint el camí de Son Berga, s'arribarà també a Son Manxo. Seguint dret, es pujarà la costa d'en Tallet on encara queden restes del molí d'en Cerol que, al igual que el d'en Carbó a la banda de ponent de la vila o el de sa Real, són torres dels pocs molins fariners rurals del terme.

 

 
     
 
 
Des d'aquests aturonament es pot tornar a observar la vall del torrent que guia el terme i que, si fins ara és conegut pel torrent de Ses Planes, a partir d'aquí ja ho és pel nom de torrent de n'Amer. A la banda de tramuntana la vista topa amb la serralada de s'Esquerda amb el puig des Tresor (382 metres), on lògicament s'hi troba, vora una mata, el dot des Tresor.
 
 
 
Una mica més a gregal es veu el puig de ses Fites. Al seu cim hi ha una fita que separa tres termes -Artà, Son Servera i Manacor- i separava tres possessions - s'Alma, s'Estepar, i sa Fontpella. Després, els Puigs des Coll (372 metres), de ses Buines (353 metres) i de sa Font (273 metres), rera el qual es troba la població de Son Servera.
 
   

Sa Riba

 
Entre les muntanyes i el punt d'observació, en el baix, es destrien les cases de Son Vives amb la seva torre de defensa, les dues Son Sureda -vell i nou- amb un immens aljub davant el vell, i les discretes cases de sa Tafona de sa Cova. Seguirem camí envant deixant les cases de Sa Riba, alqueria ja existent l'any 1258, a mà esquerra fins arribar a la cruïlla de Son Manxo.
 
   
 
Si seguim dret, vorejant les cases de Son Manxo Vell, arri baríem a Porto Cristo passant per Son Tovell. Si girassim a ma dreta passant per Son Berga i Son Negre arribaríem a Manacor. I si giram a mà esquerra, una vegada passat el pla de Son Manxo, a quatre quilòmetres i mig del punt de partida, arribarem al nucli urbà de Son Carrió.
 
   

Pou de Son Berga

 
En aquesta cruïlla arribaríem, també, si haguéssim agafat la variant des Llegats. I ben a prop, vora el camí s'hi troba el pou de Son Berga, de coll de marès blanc molinat i malmès pel temps i pels homes.