Puig de Son Manxo

     
 

 

Puigs de Son Manxo

Iniciat un suau ascens de la carretera per vorejar els puigs de Son Manxo i de Son Tovell, just a la sortida del nucli urbà, vora la casa coneguda amb el nom Es Bosquerró, es pot fer una aturadeta per estendre la vista envers gregal. Una pluja de noves construccions, derivades de la pressió urbanística, s'escampa per l'acaramullament des Molins on hi ha també Can Randa, on hi va viure el llorencí l'amo en Ramon Artigues -Randa-, centre del profund estudi del drama rural mallorquí de Damià Duran Paraules d'un camperol.

 

 
     
 
 
Terres primes i difícils ja ens acompanyaran fins a la mar. Una mar blava i brillant que es destria des de Son Fam. Una mar que es veu des de molts indrets però potser des d'aquí sembla més blava i a l'abast
 
     
 
Sens dubte aquesta visió de la mar és la més festejada per aquells nins que, acompanyant pares o padrins, anaven amb el carro a cercar aigua o a prendre el ritual bany després de les messes. Entrarem una mica dins el terme municipal de Manacor, puig que la partió administrativa dels termes fa una mena d'estranya llengua que va a cercar el torrent vora Son Violí i que ja no abandonarà fins a l'estany de la platja de Na Moreia.