Ca n'Amer

     
 

 

Ca n'Amer

Una vegada passat els torrents, just abans d'arribar a les cases de ca n'Amer, a mà esquerra, una mica lluny del camí i amagat per les mates, s'hi troba el conjunt prehistòric de ca n'Amer, que inclou dos monuments de gran interès, com són les restes d'un talaiot de planta circular, que conserva una columna central, i un navetiforme geminat, o el que és el mateix, dues construccions adossades amb forma de naveta, que servien d'habitatge per varies famílies.

 

 
     
 
 
Als seus voltants es construí també un santuari, on casualment i abans de l'excavació dirigida per Lluís R. Amorós, s'hi troba el conegut "guerrer de bronze de Son Carrió", del segle IV o III abans de C. Es tracta d'una petita figura de bronze, que representa un guerrer nu, porta un casc de forma cònica i du una llança.