Cases de Sa Punta

     
 

 

Sa Torre Nova i Sa Punta

La cavalleria de Sa Punta ja és documentada en el segle XIV i sembla que comprenia una ampla contrada que anava des del torrent de Ca n'Amer fins al de Son Jordi, ja dins el terme de Son Servera. L'any 1594, part de les terres pertanyien a Llorenç Brotat i eren conegudes amb el nom de Sa Punta d'en Brotat. Tenia dues cases, les antigues -Casa Major- i les noves -Sa Torre Nova-.

 

 

 
     
 
 
Poc abans d'arribar a les actuals cases de Sa Torre Nova, a mà dreta hi ha el camí que porta a les cases de sa Punta. Pot ser una alternativa de l'itinerari. El camí és dolent i no apte per a cotxes baixos. Però pujant a la falda del puig de sa Font, vora Can Duai, es destria una meravellosa panoràmica de la banda meridional del terme.
 
 

 
L'altra alternativa és seguir la carretera passant per davant les cases de Sa Torre Nova, on les parets, els fruiters i la vegetació ens parlaran d'un recent esplendor de la possessió.
 
   

Cases de Sa Torre Nova

 
Haurem recorreguts uns disset quilòmetres des del punt de partida quan, a mà esquerra, veurem senyalitzades les camades de Na Gatera, on també hi ha un talaiot, i Sa Marina, mentre a mà dreta, l'impacte ambiental de la indústria de la pedra de Son Renou ens omplirà la vista. Passant per Son Violí veurem el camí que passa sota el pont del tren, i porta a la zona des molins.